ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา2559 

 

ผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา2559 รหัสนักศึกษา 581และ 561 ภาคสมทบ (ค่ำ-เสาร์-อาทิตย์)กลุ่มการเรียน B

ผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา2559 รหัสนักศึกษา 581และ 561 ภาคสมทบ (ค่ำ-เสาร์-อาทิตย์)กลุ่มการเรียน P

ผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา2559 รหัสนักศึกษา 581และ 561 ภาคสมทบ (ค่ำ-เสาร์-อาทิตย์)กลุ่มการเรียน S

ผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา2559 รหัสนักศึกษา 581และ 561 ภาคสมทบ (ค่ำ-เสาร์-อาทิตย์)กลุ่มการเรียน N

สำนักวิชาการ

วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐