กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563
ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการโรคระบาดทำให้รัฐบาลต้องออกมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทางวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบ ออน์ไลน์ แต่ถึงจะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษา เซาธ์อีสท์ก็ยังให้การตอบรับเป็นอย่างดี