โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก

โครงการทุนการศึกษาช้างเผือก วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ให้ทุนเรียนดี 50 % จ่าย 50 % ตลอดหลักสูตร 3 คณะ 9 สาขาวิชา คุณสมบัติ จบ ม.6/ปวช. มีผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป

(หมายเหตุ พิจารณาทุนโดยการสอบสัมภาษณ์)

ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-744-7356-65 ต่อ 100-106