ชีวิตที่แตกต่าง แต่อบอุ่น(SBC Lifestyle)


ช่วงหนึ่งของชีวิตในรั้ววิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ภายใต้บรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อใหม่ สังคมวิทยาการใหม่ๆ และแนวคิดใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกัน SBC จะช่วยหล่อหลอมนักศึกษาทั้งหลายให้เป็นผู้ใฝ่ดีก่อกำเนิดและสรรค์สร้าง พลังความคิดความเชื่อมั่นและศรัทธาซึ่งนักศึกษา SBC สามารถไขว่คว้าและรักษาโอกาสนี้ เพื่อความรุ่งโรจน์ในวันข้างหน้า