ภาพบรรยาการกิจกรรม SBC Team Building เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นต่างคณะต่างสาขาภายในวิทยาลัยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองและ ต่อด้วยกิจกรรม แสงเทียนแห่งปัญญา