กิจกรรมบวชชีพราหมณ์และศีลจาริณี


สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์และศีลจาริณี ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2 ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 ณ อาคารโรงเรียน พระปริยัติธรรม พระราชปริยัติลงกรณ์ ชั้น2 วัดบางนาใน(พระอารามหลวง) โดย ท่ายเจ้าคุณพระศรีศาสนวงศ์