ภาพบรรยากาศการสัมนาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS ของคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561