การแข่งขัน RoV SBC Tournament 2018
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2561 หรือ (จนกว่าจบครบ 32 ทีม)
แข่งขันวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท เพิ่มเติม…click

ขอเชิญน้องๆนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์“ชวนไทยเที่ยวไทย”
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-12.00 น. เพิ่มเติม…cilck

ขอเชิญน้องๆนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุม SBC Hall วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.
เพิ่มเติม…cilck

ขอเชิญน้องๆนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม SBC Let’s Mix
ชิงเงินรางวัลรวามมูลค่ากว่า 10,000 บาท วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง 3409 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เพิ่มเติม…click

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล