สถาปนาวิทยาลัย 19 ปี
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.09-13.00 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมษา

พิเศษสำหรับข้าราชการ
เมื่อสมัครเรียน คณะนิติศาสตร์
รับส่วนลด 30%
สมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
เพิ่มเติม….Click

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน 1,5๐๐ บาท
เพื่อรับสิทธิ์ในการสอบ Certificate ระดับ MTCNA ของ MikroTik
เพิ่มเติม…cilck

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 มีนาคม 2562
ทดสอบวันที่ 30 มีนาคม 2562
เพิ่มเติม…cilck

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล