ACTIS&NCOBA-2023
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19

สอบถาม เพิ่มเติม…click

การประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ
ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๕
ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
วันที่ 9 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม..Click
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนา
เรื่อง “การพัฒนาเมืองท่าและระเบียงเศรษฐกิจ
ทางทะเลของประเทศไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -13.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
เพิ่มเติม : Click >>>
มาแล้วจ้า! กิจกรรมเปิดบ้าน
ต้อนรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษา
เข้ามาร่วมทำกิจกรรม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย
วันที่ 24-25 พฤศจิกายนนี้
ดูกิจกรรมเลย >>>Click

Activity


Life in Southeast

SUCCESS START HERE @ SOUTHEAST

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล