การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
“สืบสำเนียง…เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๒
ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวางแผนเส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
โดย คุณนิวัติ อุดมสม หัวหน้างานบริหารกิจการเดินรถเอกมัย
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล