การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
“สืบสำเนียง…เสียงเสนาะ” ครั้งที่ ๒
ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.- 09.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

พิธีถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล