เลือกเรียนคณะที่ชอบ สาขาที่ใช่ในงาน
Dek-D’s TCAS Fair
พร้อมพบกับกิจกรรมภายในงาน
พบกันได้ที่ ฮอลล์ EH 98 บูธ 4 ไบเทคบางนา
วันที่ 22 ตุลาคม 2565
สอบถาม เพิ่มเติม…click
Just say no “ถึงเวลาบอกลาโฟม”
ร่วมกันลดใช้ โฟม
ภัยที่มาจากภาชนะบรรจุอาหารจากโฟม
พร้อมลุ้นรางวัลท้ายกิจกรรม
เพิ่มเติม : Click >>>
ขอเชิญชวน นักศึกษา นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ล้านต้น ล้านความดี
มุ่งสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่า
อ่านเพิ่มเติม..Click
Crises and OpportunitiesManagement
Conference International
COMCI #2
September 7,2022
เพิ่มเติม >>>Click

Activity


Life in Southeast

SUCCESS START HERE @ SOUTHEAST

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล