โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ “การทำลูกประคบธัญพืช”
วันที่  25-27 เมษายน 2562
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม >>> Cilck <<<

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ “ธุรกิจการเพาะเชื้อเห็ดถั่งเช่า และการแปรรูป”
ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จ.สมุทรปราการ
เพิ่มเติม…cilck

พิเศษสำหรับข้าราชการ
เมื่อสมัครเรียน คณะนิติศาสตร์
รับส่วนลด 30%
สมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
เพิ่มเติม….Click

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 มีนาคม 2562
ทดสอบวันที่ 30 มีนาคม 2562
เพิ่มเติม…cilck

Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล