การแข่งขัน Rov Young Master Championship
เชิญนักเรียนนักศึกษา (ATS, ATC, SBC)
อายุตั้งแต่ 13-25 ปี
ร่วมเข้าสมัครแข่งขัน E – sport เกม Rov
เพิ่มเติม…cilck

สืบสำเนียง เสียงเสนาะ ครั้งที่ 3
ชิงโล่เกียรติยศจากองคมนตรี
วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2562
เพิ่มเติม…cilck

พิธีลงนามทำความร่วมมือ
ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
และ บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด
เพิ่มเติม >>> Cilck <<<

พิเศษสำหรับข้าราชการ
เมื่อสมัครเรียน คณะนิติศาสตร์
รับส่วนลด 30%
สมัครได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป
เพิ่มเติม….Click


Life in Southeast

วารสารวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย

บริการรับส่งข้อมูลสำหรับงานวิจัย

สมัครเรียน

สมัครเรียนทางออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง

ร่วมงานกับเรา

สำนักทรัพยากรบุคคล